Që nga viti 1923, Ridgid ka mbetur simboli i sigurise për profesionistët e përkushtuar dhe per ekspertët tregtar. Ne në Ridge Tool Company e marrim seriozisht këtë trashëgimi. Kjo është arsyeja pse çdo mjet që mbart markën Ridgid është me për të njëjtat standarde të larta inxhinerike të cilësisë, forcës dhe durimit sikurse qe ishte së pari here më shumë se 80 vjet më parë.