GRUNDFOS ka një prezencë globale dhe është një furnizues me gamë të plotë per pompat për ngrohje, ajer te kondicionuar, pompat e ujitjes, pompat e industrisë, ujërave nëntokësore, rritjes se sasise dhe shtypjes se ujërave.