Ne ofrojmë zgjidhje individuale për të gjallëve një dhe klimë familjare dhe të punës - të natyrshme, inteligjente, dhe e provuar edhe për të ardhmen.
ROTEX është prodhues dhe furnizues i sistemeve komplete për ngrohje, inovative dhe ekologjikisht mbrojtëse - duke shfrytëzuar dekadat e përvojës tonë.
Që nga viti 1973, ROTEX ka ofruar risi dhe dije në fushën e gjenerimit të ngrohjes, ruajtjen dhe shpërndarjen e saj.
Portofoli i produkteve të ROTEX shtrihet nga pompat e ngrohjes ajër-ujë , kaldajat e kondensimit për naftë dhe gaz, sistemet diellore dhe konservuesit termik, ngrohjen nen dysheme, tanket e e magazinimit per ngrohje të naftës dhe tanket e magazinimit te shiut në një sistem të kombinuar instalimit për sanitari dhe ate te ngrohjes.

r.