Kompetenca jonë kryesore është në në sistemet hydronike per ngrohje dhe ftohje, për elementet e vogla, kryesisht në valvula dhe Aktivizues.

Të gjitha prodhimet tona kanë tre karakteristika të qarta të përbashkëta: ata përdorin më pak energji, ata rrisin rehatine dhe ata përmirësojne sigurinë; në sistemet për ngrohje, ftohje dhe rubinetet e ujit.