Ta Heimeier është ofruesi kryesor global në botë, per sistemet e shpërndarjes hidronike dhe kontrolluesve te temperatures se dhomës me një përvojë prej më shumë se 100.000 projekteve te realizuara.

 http://www.taheimeier.de