Viega. Prodhuesi i produkteve te ujit të pijshëm, sistemit hidraulik, ngrohjes, si edhe sistemet metalike të presuara. Kompani shumëkombëshe, me seli në Gjermani.

 http://www.viega.com/