Produkte me cilësi të lartë, me përdorimi efikas te energjisë, qe mbrojne mjedisin dhe konsumatorit qe janë shumë të kënaqur, keto jane principet  themelore te kompanisë Centrometal.

http://www.centrometal.hr/