Vaillant - markë kryesore mbarë Europiane e sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe kontrollit të klimës.

http://www.vaillant.com/ 

Vaillant Logo2