Gama ECOTEC ekskluzive e efikasitetit të lartë kaldaja kombinim ofron performancë premium dhe efikasitetin e karburantit ndërsa duke e bërë bazën solide të një sistemit të ngrohjes për shtëpitë më të mëdha.

Vaillant ECOTEC ekskluzive karakteristika komponentët shumë të cilësisë më të lartë për të siguruar jetëgjatësinë, punën dhe seriozitetin, duke përfshirë një pompë të ulët të energjisë (whichwill të bëhet e detyrueshme në vitin 2015) dhe në ekran të avancuara përdoruesit për lehtësinë e përdorimit.

Varg ECOTEC ekskluzive karakteristika të 32 kW dhe 38 kW, e cila mund të japë shumë më e lartë se sa rezultatet mesatare të ngrohjes qendrore - duke e bërë ECOTEC ekskluzive A duhet të ketë për pronat më të mëdha.

ecoTEC-exclusive-41

Read 2715 times