LÖTFITTING - R4        
           
Nr. LLOJI I MALLIT EMERTIMI Ø Shifra   Njësia 
1 BRRYLL 45 1R
      
BRRYLL 45° 1R 15  100292  Copë 
2   18  100773  Copë 
3   22  100605  Copë 
4   28  101336  Copë 
5   35  104955  Copë 
6   42  110338  Copë 
7   54  114916  Copë 
8 BRRYLL 45 2R    BRRYLL 45° 2R 15  100483  Copë 
9   18  101077  Copë 
10   22  100704  Copë 
11   28  101459  Copë 
12   35  104016  Copë 
13   42  108823  Copë 
14   54  112196  Copë 
15    URËKALUSE  2R URËKALUSE  2R 15  102159  Copë 
16   18  104672  Copë 
17   22  103798  Copë 
18  URËKALUSE  1R URËKALUSE  1R 15  102012  Copë 
19   18  104481  Copë 
20   22  105396  Copë 
21   BRYL 90  2R  BRYL 90˚  2R 15  100094  Copë 
22   18  100452  Copë 
23   22  100278  Copë 
24   28  100711  Copë 
25   35  103088  Copë 
26   42  106416  Copë 
27   54  109905  Copë 
28  BRYL 90 1R BRYL 90˚ 1R 15  100414  Copë 
29   18  101169  Copë 
30   22  100933  Copë 
31   28  102067  Copë 
32   35  107079  Copë 
33   42  113995  Copë 
34   54  118891  Copë 
35  T - PJESË     T - PJESË 15  100131  Copë 
36   15x18x15  103200  Copë 
37   15x22x15  105143  Copë 
38   18  100612  Copë 
39   18x15x15  101053  Copë 
40   18x15x18  100582  Copë 
41   18x18x15  102890  Copë 
42   18x22x18  104689  Copë 
43  T - PJESË1 T - PJESË 22  100476  Copë 
44   22x15x15  101725  Copë 
46   22x15x22  100445  Copë 
47   22x18x18  103217  Copë 
48   22x18x22  101497  Copë 
49   22x22x15  102456  Copë 
50   22x22x18  104702  Copë 
51   22x28x22  105204  Copë 
52  T - PJESË2  T - PJESË 28  101022  Copë 
53   28x15x22  106737  Copë 
54   28x15x28  101619  Copë 
55   28x18x18  114947  Copë 
56   28x18x28  102852  Copë 
57   28x22x15  112943  Copë 
58   28x22x18  122119  Copë 
59   28x22x22  103248  Copë 
60   28x22x28  101282  Copë 
61   28x28x22  106232  Copë 
62  T - PJESË3 T - PJESË 35  104184  Copë 
63   35x15x35  107291  Copë 
64   35x18x35  109899  Copë 
65   35x22x35  104375  Copë 
66   35x28x28  110727  Copë 
67   35x28x35  105808  Copë 
69     T - PJESË4       T - PJESË 42  108236  Copë 
70   42x28x42  110383  Copë 
71   42x35x42  113711  Copë 
72   54  110819  Copë 
73 T - PJESË 15x1/2x15  102401  Copë 
74   18x1/2x18  103767  Copë 
75   22x1/2x22  101978  Copë 
76   28x1/2x28  103453  Copë 
77   35x1/2x35  152734  Copë 
78   42x1/2x42 157678  Copë 
79   
VAZHDUES
 VAZHDUES 15  100117  Copë 
80   18  100469  Copë 
81   22  100353  Copë 
82   28  100698  Copë 
83   35  102616  Copë 
84   42  105433  Copë 
85   VAZHDUES    REDUKUES 18x15  101176  Copë 
86   22x15  101565  Copë 
87   22x18  101602  Copë 
88   28x15  105037  Copë 
89   28x18  106256  Copë 
90   28x22  102111  Copë 
91   35x22  109738  Copë 
92   35x28  105334  Copë 
93   42x28  117269  Copë 
94   42x35  111687  Copë 
95   54x42  116118  Copë 
96        REDUKUES2 REDUKUES 18ax15  100520  Copë 
97   22ax15  100841  Copë 
98   22ax18  100780  Copë 
99   28ax15  103156  Copë 
100   28ax18  103637  Copë 
101   28ax22  101015  Copë 
102   35ax15  115296  Copë 
103   35ax18  115180  Copë 
104   35ax22  105792  Copë 
105   35ax28  103118  Copë 
106   42ax22  116392  Copë 
107   42ax28  110260  Copë 
108   42ax35  106935  Copë 
109   MS MS - m. 15x3/8  101657  Copë 
110   15x1/2  100025  Copë 
111   15x3/4  102234  Copë 
112   18x1/2  100650  Copë 
113   18x3/4  101039  Copë 
114   22x1/2  101749  Copë 
115   22x3/4  100322  Copë 
116        MS  MS - m. 22x1  100889  Copë 
117   28x3/4  102913  Copë 
118   28x1  100285  Copë 
119   28x5/4  105839  Copë 
120   35x5/4  102661  Copë 
121   42x5/4  141905  Copë 
122   42x5/2  106638  Copë 
123         MS-F MS - f. 15x3/8  101787  Copë 
124   15x1/2  100254  Copë 
125   15x3/4  104771  Copë 
126   18x1/2  100940  Copë 
127   18x3/4  102180  Copë 
128   22x1/2  101664  Copë 
129   22x3/4  100728  Copë 
130   22x1  102470  Copë 
131   28x3/4  104139  Copë 
132   28x1  100964  Copë 
133   28x5/4  107192  Copë 
134   35x5/4  108267  Copë 
135   42x5/4  163419  Copë 
136   42x5/2  117597  Copë 
137   Kapuc KAPUQ 15  101466  Copë 
138   18  103590  Copë 
139   22  102951  Copë 
140   28  105662  Copë 
141   35  109134  Copë 
142   42  113155  Copë 
143   54  114077  Copë 
144   MS Holender MS - HOLENDER 15  103699  Copë 
145 (pa fileta) 18  124434  Copë 
146   22  104399  Copë 
147   28  107604  Copë 
148   35  114695  Copë 
149   MS Holender F MS - HOLENDER - F 15x1/2  103422  Copë 
150   18x1/2  106690  Copë 
151   22x3/4  101527  Copë 
152   28x1  103002  Copë 
153   35x5/4  107918  Copë 
154   MS Holender-m    MS - HOLENDER -m 15x1/2  102128  Copë 
155   18x1/2  109042  Copë 
156   22x3/4  101558  Copë 
157   28x1  103705  Copë 
158   35x5/4  108427  Copë 
159  MS Holender m2 MS - HOLENDER-m ii 15x1/2  102395  Copë 
160 (dy fileta) 18x1/2  111984  Copë 
161   22x3/4  102685  Copë 
162   28x1  103996  Copë 
163   35x5/4  110581  Copë 
164   Kallaj    KALLAJ                                            250 gr 3.0                         113902                          
 
 
 
 
165  PASTA PASTA 250 gr  121334   Copë 
166 Shufra SHUFRA PER SALDIM

L-CuP6 / CP203

449278 Copë
           
Read 3357 times Last modified on Thursday, 22 August 2013 21:31
More in this category: « R4 Lotfing